Arverezo Haz Zrt.
Időpont: 2018-01-31 10:00
Helyszín: Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.)
Árverési infovonal:
+36 20 59 68 555
Árverés adatai
Árverés azonosítója:
V-2018/5
Megnevezés:
Ingóság
Árverés időpontja:
2018-01-31 10:00
Árverés helyszíne:
Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.)
Árverés rövid leírása:
HGA Andrássy 11-12 Ingatlanhasznosító Bt. ingóságai főkönyv szerint
Kikiáltási ár:14 111 953 Forint
Részvételi díj:50 000 Forint
Bánatpénz:141 120 Forint
Árverés leírása:
Ingóság típusa: 1131 Vagyoni értékű jogok; 1311 Műszaki gépek, berendezések; 1411 Üzemi berendezések, gépek, felszerelések; 1431 Irodai, igazgatási berendezések; 1441 Kis értékű eszközök(100.000 Ft alatt). Ingóság fellelhetősége (az árverés megbízójának tájékoztatása szerint): 1061 Budapest VI. Ker. Andrássy út 11., 1061 Budapest Paulay Ede utca 14. pinceszint és földszint, és 1061 Budapest VI. Ker. Andrássy út 12. Az árverésre kerülő vagyontárgyak lényegesebb jellemzői és további részletes információk előzetes időpont-egyeztetés alapján iratbetekintés keretében tekinthetők meg az alábbiak szerint: Az iratbetekintés helyszíne:Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) Időpont egyeztetés iratbetekintésre:Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (Tel: +36 1 488 5200, dr. Király Gábor és dr. Eiselt Mónika) Az iratbetekintés időpontja: 2018.01.09. és 2018.01.11. között előzetesen egyeztetett időpontban Egyéb terhek: - Keretbiztosítéki ingó zálogjog 86.400.000 euró erejéig, melynek jogosultja az MHB-Bank AG Az árverés árlejtéses licit formájában történik, több azonos ajánlat esetén emelkedő licit lehetséges. Az árverés nettó árakon történik. Az ingatlanokra és az ingóságokra önálló licitálás keretében, de csak együttesen tehető ajánlat. Az árverésen az vehet részt, aki a bruttó HUF 50.000,- vagy EUR 160,- összegű részvételi díjat átutalással megfizette az Árverező Ház Zrt. alábbi bankszámlája javára legkésőbb 2018.01.29. napjáig. Az árverésen ajánlatot az a személy tehet, aki a részvételi díjon felül a kikiáltási ár 1,0 %-a + ÁFA összegnek megfelelő bánatpénzt átutalással megfizette az Árverező Ház Zrt. alábbi bankszámlája javára legkésőbb 2018.01.29. napjáig és azt igazolja az árverési ajánlat megtétele előtt. Az árverésen nem nyertes ajánlatot tevő licitálók részére a bánatpénz összege az Árverési Szabályzatban foglaltak szerint kerül visszafizetésre. A vételárnak az árverési díjelőleggel (bánatpénzzel) csökkentett összegét az árverési vevőnek az árveréstől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül egy összegben átutalással kell megfizetnie az árverési vevő és az árverés megbízója között létrejövő adásvételi szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Az árverés megbízója az árverés megkezdését megelőzően bármikor indoklás nélkül visszavonhatja az árverési megbízást, amely esetben az árverés nem került megtartásra. Az árverés lefolyásának egyéb részletes szabályait és a licitlépcsőket az Árverező Ház Zrt. Árverési Szabályzata és Kondíciós Listája tartalmazza. Az Árverési Szabályzatot és a Kondíciós Listát a kiíró az árverés helyszínén kifüggeszti, ill. az megtekinthető a www.arverezohaz.hu weboldalon. Az árverés kiírója fenntartja a jogot, hogy a kiírást legkésőbb az árverés napján visszavonja. Az Árverező Ház Zrt. bankszámlaszáma: HUF IBAN HU71 1201 1265 0155 9660 0010 0009 (részvételi díj megfizetéséhez) EUR IBAN HU50 1201 1265 0155 9660 0020006 (részvételi díj és bánatpénz megfizetéséhez) A feltüntetett bánatpénz összege az ÁFA összegét nem tartalmazza!
Érdeklődni:
Telefonszám: +36205968555
E-mail