Arverezo Haz Zrt.
Időpont: 2018-01-31 10:00
Helyszín: Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.)
Árverési infovonal:
+36 20 59 68 555
Árverés adatai
Árverés azonosítója:
V-2018/2
Megnevezés:
Ingatlan
Árverés időpontja:
2018-01-31 10:00
Árverés helyszíne:
Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.)
Árverés rövid leírása:
Egyéb helyiség (társasház, műemlék)
Kikiáltási ár:5 920 000 Euro
Részvételi díj:50 000 Forint
Bánatpénz:59 200 Euro
Ingatlan leírása
Irányítószám:
1061
Település:
Budapest
Közterület:
Paulay Ede utca
Házszám, emelet, ajtó:
14. pinceszint f
Alapterület:
2 171 m2
Telekterület:
142 m2
Státusz:
Nem birtokba vehető
Árverés leírása:
Hrsz: Budapest VI. ker. belterület 29302/0/A/1 hrsz. Jelen ingatlan alapterülete, kikiáltási ára és a bánatpénz összege a 29303 és 29302/0/A/2 ingatlanokkal együtt értendő.Az alapterület hozzávetőleges adat. Az árverésre kerülő vagyontárgyak lényegesebb jellemzői és további részletes információk előzetes időpont-egyeztetés alapján iratbetekintés keretében tekinthetők meg az alábbiak szerint: Az iratbetekintés helyszíne:Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) Időpont egyeztetés iratbetekintésre:Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (Tel: +36 1 488 5200, dr. Király Gábor és dr. Eiselt Mónika) Az iratbetekintés időpontja: 2018.01.09. és 2018.01.11. között előzetesen egyeztetett időpontban Egyéb terhek: - egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 86.400.000 euró erejéig, melynek jogosultja az MHB-Bank AG; - a Magyar Állam elővásárlási joga a műemléki jelleg miatt. Az árverés árlejtéses licit formájában történik, több azonos ajánlat esetén emelkedő licit lehetséges. Az árverés nettó árakon történik. Az ingatlanokra és az ingóságokra önálló licitálás keretében, de csak együttesen tehető ajánlat. Az árverésen az vehet részt, aki a bruttó HUF 50.000,- vagy EUR 160,- összegű részvételi díjat átutalással megfizette az Árverező Ház Zrt. alábbi bankszámlája javára legkésőbb 2018.01.29. napjáig. Az árverésen ajánlatot az a személy tehet, aki a részvételi díjon felül a kikiáltási ár 1,0 %-a + ÁFA összegnek megfelelő bánatpénzt átutalással megfizette az Árverező Ház Zrt. alábbi bankszámlája javára legkésőbb 2018.01.29. napjáig és azt igazolja az árverési ajánlat megtétele előtt. Az árverésen nem nyertes ajánlatot tevő licitálók részére a bánatpénz összege az Árverési Szabályzatban foglaltak szerint kerül visszafizetésre. A vételárnak az árverési díjelőleggel (bánatpénzzel) csökkentett összegét az árverési vevőnek az árveréstől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül egy összegben átutalással kell megfizetnie az árverési vevő és az árverés megbízója között létrejövő adásvételi szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Az árverés megbízója az árverés megkezdését megelőzően bármikor indoklás nélkül visszavonhatja az árverési megbízást, amely esetben az árverés nem került megtartásra. Az árverés lefolyásának egyéb részletes szabályait és a licitlépcsőket az Árverező Ház Zrt. Árverési Szabályzata és Kondíciós Listája tartalmazza. Az Árverési Szabályzatot és a Kondíciós Listát a kiíró az árverés helyszínén kifüggeszti, ill. az megtekinthető a www.arverezohaz.hu weboldalon. Az árverés kiírója fenntartja a jogot, hogy a kiírást legkésőbb az árverés napján visszavonja. Az Árverező Ház Zrt. bankszámlaszáma: HUF IBAN HU71 1201 1265 0155 9660 0010 0009 (részvételi díj megfizetéséhez) EUR IBAN HU50 1201 1265 0155 9660 0020006 (részvételi díj és bánatpénz megfizetéséhez) A feltüntetett bánatpénz összege az ÁFA összegét nem tartalmazza!
Érdeklődni:
Telefonszám: +36205968555
E-mail